Kodeks dobrych praktyk

Kodeks dobrych praktyk sklepu internetowego www.winiety-online.pl

Sklep www.winiety-online.pl deklaruje, że:

 1. Działa zgodnie z obowiązującymi Sprzedawcę internetowego przepisami. W przypadku zmian obowiązujących przepisów, DobrySpaw.pl będzie podejmować wszelkie niezbędne czynności w celu dostosowania swojej działalności do zmienionych przepisów.

 2. Podaje informacje umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, co najmniej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy – w szczególności aktualne dane teleadresowe. Informacja powinna zostać podana w sposób czytelny i łatwo dostępny z każdego miejsca serwisu internetowego.

 3. Ma zamieszczony regulamin działania.

 4. Informuje w sposób wyraźny o celu i zakresie gromadzenia informacji o kliencie, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Zapewnia także zabezpieczenie gromadzonych danych, jak również realizację praw podmiotu, którego gromadzone dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Informuje o cenie brutto oraz całkowitej cenie oraz warunkach dostawy (cena oraz termin). Informacja ta w całości jest podana najpóźniej przed momentem złożenia zamówienia. Niedopuszczalne jest ukrywanie dodatkowych opłat i podwyższanie ceny po złożeniu zamówienia o ile dokonujący zakupu nie zmieni warunków zamówienia.

 6. Informuje dokonującego zakupu o dostępnych sposobach płatności oraz ich ewentualnych kosztach oraz o momencie pobierania opłaty. Najpóźniej informacje te podawane są przed złożeniem zamówienia.

 7. Informuje w sposób jednoznaczny o cechach prezentowanych produktów. Dane techniczne produktów są zgodne z danymi udostępnianymi przez producenta. Opis produktu zawiera między innymi: nazwę produktu i producenta lub importera, znak zgodności i ewentualne inne dane wymagane przez odrębne przepisy, dobrej jakości zdjęcie produktu – tam gdzie to możliwe i uzasadnione.

 8. Jak najszybciej informuje dokonującego zakupu o ewentualnych nieprawidłowościach lub podejrzeniu wprowadzenia błędnych danych, aby nie narażać klienta na ewentualne straty lub mandat.

 9. Informuje dokonującego zakupu o jego prawie do odstąpienia od umowy, zgodnie z prawem.

 10. Zapewnia bezpieczeństwo przekazywania informacji.

 11. W sposób łatwy do archiwizacji i wydruku potwierdzi przyjęcie zamówienia.

 12. Umożliwia dokonującemu zakupu kontakt w formie telefonicznej, e-mailowej oraz przez formularz kontaktowy, wskazując jednocześnie godziny pracy, w jakich kontakt telefoniczny jest możliwy.

 13. Wskazuje jednoznacznie procedurę, precyzującą warunki, sposoby i terminy realizowania przez niego reklamacji i zwrotów, w tym także procedury odwoławcze w wypadku nieuwzględnienia reklamacji lub zwrotu.

 14. Przeszkoli wszystkich pracowników, obsługujących proces zakupu, na temat zobowiązań związanych z powyższymi praktykami.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium